Rozšíření EGNOS do východní Evropy: Aplikace – EEGS2 (Projekt RP7: GA 287179)

Název projektu  anglickyEGNOS Extension to Eastern Europe: Applications – EEGS2 (FP7 Project: GA 287179)

Popis projektu
Pokračování projektu EEGS2 vyžadovalo vývoj leteckých zkoušek, které povedou k rychlejšímu přijetí služeb EGNOS v tomto sektoru ze strany vnitrostátních subjektů.

Cílem je:
  • propagovat EDAS, EGNOS a GALILEO v zúčastněných zemích
  • studovat dopad technologie SBAS na řízení dopravy
  • prostřednictvím leteckých demonstrací ukážou výhody systému EGNOS pro oblast východní Evropy

Projekt EEGS2 nabídl primárním aktérům v oblasti civilního letectví první zkušenost s používáním systému EGNOS v Rumunsku, což umožnilo lepší pochopení výkonu, výhod a omezení systému EGNOS, jakož i přípravu na přijetí systému EGNOS na vnitrostátní úrovni, protože služby EGNOS se rozšíří do východní Evropy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  THE ROMANIAN SPACE AGENCY (ROSA)
Zúčastněné strany ROSA, GMV Aerospace and Defence SA Spania, GMV Systemas (GSY), Russian Space Systems (RSC), Space Research Center Polonia (SRC), Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine (MAO), Technical University of Moldova (TUM), NDConsut Ltd. UK (NDC), Khnure Ukraine (KHU)
Financování Celkový projekt: 1 852 408,20 EUR, z toho 85 045,78 RO (51 803,99 EUR fondů 7. RP a 33 241,79 EUR na spolufinancování)
Harmonogram 2012 - 2013
Kontakt ROSA:
Vlad Olteanu: vlad.olteanu@rosa.ro  
Alina Radutu: alina.radutu@rosa.ro  
Ion Nedelcu: ion.nedelcu@rosa.ro  
Irina Stefanescu: irina.stefanescu@rosa.ro