EasyWay: Rozšíření monitorovacího a informačního systému o dopravním provozu a dopravních podmínkách z dálnice A1 na dálnici A2

Název projektu  anglickyEasyWay: Extension of the traffic and traffic conditions monitoring and information system from Motorway A1 to Motorway A2

Popis projektu
Sledování dopravní a silniční infrastruktury a poskytování informací o dopravních a dopravních podmínkách na dálnici A2 na 3 křižovatkách. Km 64 křižovatka s DN3 a na km 105 křižovatka s DN21. Monitorování se provádí z monitorovacího centra umístěného v DRDP Bukurešť dokončeného pro systém implementovaný na dálnici A1.
Komunikace mezi dispečerskou jednotkou a zařízením ve dvou křižovatkách se provádí prostřednictvím rádiového spojení.shromažďování provozních údajů: počet vozidel, klasifikace vozidel, hustota provozu;

Cíle
  • shromažďování údajů o počasí na silnici, viditelnost;
  • shromažďování údajů o infrastruktuře: obrazové informace a stav zařízení systému (zabezpečení);
  • informování účastníků silničního provozu prostřednictvím proměnných zpráv;
  • detekce incidentů;
  • zajištění komunikace / propojení mezi senzory, nákupním zařízením, místními zpracovatelskými jednotkami a monitorovacím střediskem;
  • místní zpracování dat a centralizované zpracování dat;
  • ukládání dat a archivace
  • generování zpráv

Výsledky
Byly nainstalovány kamery pro sledování provozu, kamery pro detekci incidentů, systémy sčítání dopravy a proměnné značky zpráv v km 64 + 000 a v km 105 + 300 a meteorologické stanice, silniční senzory k určení stavu povrchu vozovky byly instalovány na km 111.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany CNAIR SA
Biroul Implementare Sisteme Inteligente de Transport, Direcţia Întreţinere şi Siguranţa Circulaţiei (Intelligent Transport System Implementation Office, Directorate for Traffic Maintenance and Safety)
Financování 80 % státní rozpočet a 20 % financování Evropské komise prostřednictvím projektu EasyWay
Harmonogram 2010 - 2011
Kontakt Biroul Implementare Sisteme Inteligente de Transport, Direcţia Întreţinere şi Siguranţa Circulaţiei (Intelligent Transport System Implementation Office, Directorate for Traffic Maintenance and Safety):
Cristian Andrei, Traffic Maintenance and Safety Director: 0212643270; cristian.andrei@andnet.ro  
Ecaterina Munteanu, Traffic Maintenance and Safety Deputy Director: 0212643427; ecaterina.munteanu@andnet.ro