Výstavba dálnice Timişoara-Arad

Název projektu  anglickyConstruction of Timişoara-Arad Motorway

Popis projektu
Dokončení dálnice Timişoara-Arad. Inteligentní dopravní systémy musí být rozmístěny každé 2 km v rámci prováděcího projektu dálnice.

Cílem projektu je instalovat
 • Kamerové sledovací systémy - CCTV
 • Telefonní síť pro tísňová volání - SOS
 • Zobrazovací systémy s proměnnými znaky zpráv - VMS
 • Systém řízení dopravy - TCS
 • Meteorologické stanice - MS
 • Rádiový systém - VHSInstalace sad senzorů a řadičů sběru a zpracování dat a návrh komunikačních rozhraní pro navázání spojení a synchronizace s centrální databází

Výsledkem je 
 • Instalace meteorologických stanic a senzorů ledu na úrovni běžícího povrchu
 • Instalace SOS-hlásek
 • Zlepšení dopravního proudu
 • Zlepšení přepravní kapacity s cílem zabránit dopravním přetížením
 • Snížení počtu těžkých nehod a počtu úmrtí o 60%

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany CNAIR SA
Ředitelství rozvoje dálnic a silnic
Financování EIB; CF; GUV.RO
Harmonogram 2012 
Kontakt Directorate for the Development of Motorways and Expressways (Ředitelství rozvoje dálnic a silnic):
Alexandru STRATIA, director
Silvia PIPER, project officer