Monitorování silničního provozu pomocí měřičů provozu

Název projektu  anglickyRoad traffic monitoring using traffic meters

Popis projektu
Stanovení sektorů silnic charakterizovaných stejným provozem s cílem nainstalovat senzory do povrchu silnice za účelem stanovení intenzity a charakteristik provozu pomocí elektronického modulu.

Cílem projektu je shromažďování provozních údajů za účelem co nejpřesnějšího určení dopravních charakteristik, intenzity a složení, celkových tun vozidla na nápravy, rychlosti jízdy a počtu vozidel podle kategorií pomocí automatického záznamu s dopravním zařízením.

Provozní údaje se shromažďují prostřednictvím televizního vysílání do CESTRIN Bukurešť ke zpracování za účelem získání ADA (roční denní průměr) a MDA (měsíční denní průměr).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany CNAIR SA (národní úřad)
Financování rozpočtové příspěvky
Harmonogram od 2000
Kontakt

C.N.A.I.R. Commercial Directorate Service:

Bogdan Radulescu, c.mobile@andnet.ro