EasyWay: Monitorovací a informační systém o dopravním provozu a dopravních podmínkách - strategie rozvoje a pilotní projekt

Název projektu  anglickyEasyWay: Traffic and traffic conditions monitoring and information system – development strategy and pilot project

Popis projektu
Účelem projektu bylo sledovat dopravní provoz a silniční infrastrukturu a poskytovat informace o dopravě a dopravních podmínkách, a dokončit návrh strategie krátkodobého a střednědobého rozvoje na dvou úrovních: monitorování dopravní a silniční infrastruktury a informace o dopravě a dopravních podmínkách.

Cíle projektu:
 • shromažďování provozních údajů: počet vozidel, klasifikace vozidel, rychlost jízdy, hmotnost vozidla (dynamické vážení), rozchod, hustota provozu;
 • shromažďování údajů o počasí na silnici, viditelnost;
 • shromažďování údajů o infrastruktuře: obrazové informace a stav zařízení systému (zabezpečení);
 • identifikace vozidla;
 • detekce incidentů;
 • zajištění komunikace / propojení mezi senzory, nákupním zařízením, místními zpracovatelskými jednotkami a monitorovacím střediskem;
 • místní zpracování dat;
 • centralizované zpracování dat;
 • ukládání a archivace dat;
 • spuštění alarmu.

Výsledky:
Na 6 křižovatkách na dálnici A1 (km 10 + 650; km 22 + 380; km 36 + 000; km 71 + 000; km 106 + 500; km 119 + 500) bylo  instalováno zařízení pro sledování provozu. Bylo dokončeno Centrum pro sledování dopravních podmínek a provozu na DRDP Bukurešť (100 m od vjezdu do dálnice A1). Systém je v provozu.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
 • c)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany CNAIR SA
Biroul Implementare Sisteme Inteligente de Transport, Direcţia Întreţinere şi Siguranţa Circulaţiei (Intelligent Transport System Implementation Office, Directorate for Traffic Maintenance and Safety)
Financování 80 % státní rozpočet a 20 % financování Evropské komise prostřednictvím projektu EasyWay
Harmonogram 2010 - 2011
Kontakt Biroul Implementare Sisteme Inteligente de Transport, Direcţia Întreţinere şi Siguranţa Circulaţiei (Intelligent Transport System Implementation Office, Directorate for Traffic Maintenance and Safety):
Cristian Andrei, Traffic Maintenance and Safety Director: 0212643270; cristian.andrei@andnet.ro  
Ecaterina Munteanu, Traffic Maintenance and Safety Deputy Director: 0212643427; ecaterina.munteanu@andnet.ro