Obchvat města ARAD

Název projektu  anglickyArad Bypass Construction

Popis projektu
Dokončení obchvatu Arad. V rámci provádění projektu obchvatu musí být každé 2 km rozmístěny inteligentní dopravní systémy.

Cílem je zavést:
 • Kamerové sledovací systémy - CCTV;
 • Telefonní síť pro tísňová volání - SOS;
 • Zobrazovací systémy s proměnnými znaky zpráv - VMS;
 • Systém řízení dopravy - TCS;
 • Meteorologické stanice - MS;
 • Rádiový systém - VHSInstalace sad senzorů a řadičů sběru a zpracování dat a návrh komunikačních rozhraní pro navázání spojení a synchronizace s centrální databází;

Výsledky
 • Instalace meteorologických stanic a senzorů ledu na úrovni běžícího povrchu;
 • Instalace SOS-hlásek;
 • Zlepšení dopravního toku;
 • Zlepšení přepravní kapacity s cílem zabránit dopravním přetížením;
 • Snížení počtu těžkých nehod a počtu úmrtí o 60%.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany

CNAIR SA, Ředitelství rozvoje dálnic a silnic

Financování EIB; CF; GUV.RO
Harmonogram

2009 - 2012, konečné přijetí 2017

Kontakt Directorate for the Development of Motorways and Expressways (Ředitelství rozvoje dálnic a silnic):
Alexandru STRATIA, director
Silvia PIPER, project officer