Provádění a aktualizace mapování infrastruktury silniční sítě (státní silnice a dálnice) v Rumunsku v geoprostorovém formátu

Název projektu  anglickyCarrying out and updating the road network infrastructure (national roads and highways) in Romania in geospatial format

Popis projektu
Cílem projektu je vývoj silniční mapy v geoprostorovém formátu, který má úplnou databázi charakteristik silnic. Vytvoření geoprostorové mapy, na které lze znázornit dopravní informace.

Výsledky
  • vytvoření vektorové vrstvy národních silnic a dálnic v geoprostorovém formátu
  • na základě vektorové vrstvy doplnění databáze informací o životaschopnosti silnic a mostů, trvalých a dočasných omezení v síti národních silnic a dálnic
  • vývoj počítačových aplikací s grafickým znázorněním informací o bezpečnosti silničního provozu a dopravních informací

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany
  • CNAIR SA
  • Centre for Technical Road Studies and Computer Science
Financování 100 % státní rozpočet
Harmonogram Trvalý; Datum zahájení: červen 2016, 65% hotovo (2018)
Kontakt Centre for Technical Road Studies and Computer Science (CESTRIN)
Bogdan TUDOR, ředitel
Radu Daniel MILEA, vedoucí oblasti MIDAI