Referenční středisko Galileo – členské státy (GRC-MS Projekt GSA/GRANT/04/2016)

Název projektu  anglickyGalileo Reference Centre – Member States (GRC-MS Project GSA/GRANT/04/2016)

Popis projektu
Hlavním posláním referenčního centra Galileo (GRC) je provádět nezávislé monitorování otevřené služby Galileo a komerční služby v oblasti šíření dat a podávat zprávy zúčastněným stranám, což je prvkem nejvyššího zájmu komunikace v silniční, námořní, železniční a intermodální dopravě, atd.

Cílem projektu je:
  • provádět nezávislé sledování poskytování bezplatných služeb
  • provádět nezávislé sledování poskytování komerčních služeb
  • integrovat údaje a produkty z evropských členských států
  • ohlásit výkonové služby programu
  • pomáhat při vyšetřování výkonu služby a jejího zhoršování
  • monitorování služeb systému Galileo OS / CS HA

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  THE ROMANIAN SPACE AGENCY (ROSA)
Zúčastněné strany Agenzia Spaziale Italiana, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Institute Geografico Nacional, Institut
national de l'information géographique et forestière, Deutsches GeoForschunas Zentrum, Geodetic Observatory of Pecny,  Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica,  Joanneum Research,  Kártvérket, National Physical
Laboratory, Real Instituto y Observatorio de la Armada, Agenția Spațială Română, Research Institute of Sweden AB, Centrum Badañ Kosmicznych Polskiei Akademii Nauk, Technische Universität Wien, Universidade da Beira
Interior,  Università di Padova, Universidade do Porto, Università degli Studi
Financování Celkový projekt: 139 176 EUR - prostředky ESA
Harmonogram 2017 - 2020
Kontakt ROSA:
Alina Radutu: alina.radutu@rosa.ro
Irina Stefanescu: irina.stefanescu@rosa.ro