GNSS Charakteristika prostředí a požadavků uživatelů na řece Dunaj - GEURIW (Projekt ESA – EGEP)

Název projektu  anglickyGNSS Environment and user requirements characterisation on Danube River – GEURIW (Project ESA – EGEP)

Popis projektu
Projekt GEURIW identifikoval potřeby uživatelů a charakterizaci GNSS pro říční plavbu, a ukázal demonstrace v rumunském sektoru Dunaje. Charakterizace GNSS spočívala ve srovnání parametrů přesnosti získaných pomocí EGNOS versus DGNSS. Zkoušení různých operací a prostředí, ve kterých probíhá navigace.

Cílem je 
  • charakterizovat prostředí GNSS a požadavky uživatelů vnitrozemské plavby, včetně pravidel a předpisů v této oblasti
  • porovnat polohovací výkon EGNOS v. DGPS
  • posoudit, do jaké míry může systém EGNOS nahradit nebo doplnit systém DGPS

Výsledky
Byla provedena studie o evropských orgánech zapojených do procesu regulace říční plavby s přihlédnutím k tomu, co je stanoveno pro charakterizaci GNSS. U Dunaje proběhly měřicí kampaně a bylo provedeno srovnání výkonu EGNOS s DGPS. Byl také vytvořen vícecestný model, specifický pro říční prostředí. Tento model lze poté použít v jiných odvětvích dopravy, například v silniční dopravě

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.

Podpoří prioritní akci EU

  • b)
  • c)
Odpovědnost  THE ROMANIAN SPACE AGENCY (ROSA) NAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany European Space Agency (ESA)
Financování Celkový projekt: 139 176 EUR - prostředky ESA
Harmonogram 2015 - 2017
Kontakt ROSA:
Alina Radutu: alina.radutu@rosa.ro  
Ion Nedelcu: ion.nedelcu@rosa.ro  
Violeta Poenaru: violeta.poenaru@rosa.ro