Veřejný systém pro vozidla taxi a jejich monitorování

Název projektu anglickyPTM - Public Taxi and Monitoring System

Popis projektu
Nasazení periferií a palubních přenosných zařízení ve vozidle bude k dispozici, pouze pokud jsou tato zařízení uživatelům poskytována jako součást standardní instalace vozidla nebo pokud jsou taková zařízení zahrnuta jako doplňková instalace pro stávající vozidla.

Jako součást svého úsilí o zvýšení bezpečnosti cestujících v dopravních autech zavedla společnost Transport Malta také nová právní ustanovení, která vyžadují, aby provozování taxislužby umožňovalo používání palubních ITS.

Všichni provozovatelé veřejných taxislužeb jsou povinni do svého vozidla nasadit několik zařízení založených na ITS, včetně:
  • taxametru, mimo jiné s takovými zařízeními, jako je tisk fiskálních příjmů a přijímání plateb pomocí kreditních debetních karet, a nástrojem poskytujícím rozpoznávání řidiče
  • sledovacího zařízení, včetně přenosu sledovacích dat přes GPRS, i přenosu dat jako stav zapalování, rychlost vozidla a také schopnosti automatického získávání dat 24x7 v reálném čase prostřednictvím centrálního datového centra Transport Malta
  • palubní kamery CCTV, která spouští automatické nahrávání při změně operačního systému taxametru, otevírání dveří nebo aktivaci nouzového tlačítka
  • dvousměrného komunikačního systému schopného provozu přes síť GSM, aby TM mohl zvukově komunikovat s řidičem prostřednictvím běžné telefonní linky
  • nouzová tlačítka přístupná každému z cestujících a řidiči, který spouští CCTV kameru a vysílá tísňový signál do řídícího střediska

Regulátor také získává informace o rychlosti a směru vozidel v reálném čase, aby sledoval soulad taxislužby s dopravními předpisy a poskytoval další informativní údaje o podmínkách silničního provozu. Od srpna 2012 byl zaveden nový systém zkoušek a certifikace řidičů taxislužby, který se zaměřoval na řidičské i sociální dovednosti.

Zařazení projektu:

Prioritní oblast I.
III.
Harmonogram 2018