Řízený vjezd vozidel

Název projektu anglickyCVA - Controlled vehicular access

Popis projektu
Systém řízení přístupu vozidel (CVA) do Valletty byl prvním maltským uplatněním systému ITS a na mezinárodní úrovni byl tento systém považován za osvědčený postup. CVA nahrazuje dřívější systém zpoplatnění přístupu založeného na ročním paušálním poplatku za vozidla, která vstupují do hlavního města, novým systémem „pay-as-you-use“ (platíš podle skutečného užívání služby).

Systém CVA byl spuštěn v květnu 2007 a využívá technologii ANPR (Automatic Number Plate Recognition) a vyhrazený kamerový systém pro sledování a fotografování vozidel vjíždějících a vyjíždějících ze všech přístupových bodů do hlavního města. Systém je navržen tak, aby automaticky vypočítal čas, který každé vozidlo zůstává uvnitř stanovené hranice, a nakonec vypočítá poplatek za přístup/pobyt a parkování na základě stanovených tarifů. Přestože jsou účty pravidelně zasílány poštou, majitelé vozidel mají možnost zkontrolovat stav svého účtu CVA buď kontaktováním centra podpory CVA nebo přihlášením se do příslušné sekce na webu systému CVA.

CVA ve Vallettě používá automatické rozpoznávání poznávacích značek ke sledování všech vstupních a výstupních bodů z města (14 míst s více než 23 kamerami pro ANPR). Komponenty systému monitorují místa pomocí specializovaných infračervených kamer a interpretují poznávací značky vozidel procházejících zorným polem kamery. Každoročně systém zachycuje 12 až 14 milionů vozidel na vjezdu a výjezdu.

Tato interpretovaná data jsou dodávána do databáze na zobrazovacím serveru, který automaticky identifikuje vozidlo proti národní registrační databázi vozidel, s ručním ověřením (pokud je to nutné) a dalším zpracováním. Každá kamera pokrývá zorné pole přibližně 1,5 m a několik kamer je využíváno na několika místech, aby bylo zajištěno účinné pokrytí.

Fakturační systém CVA automaticky vypočítá částky každému registrovanému majiteli vozidla, který přistupuje ke zpoplatněným městským zónám, na základě času uvnitř a času mimo příslušnou zónu. Tyto poplatky jsou založeny na všech datech získaných z obrazové databáze. Sazby a pravidla použitá pro výpočet poplatku jsou zadávány zadavatelem a mohou být snadno aktualizovány v závislosti na požadavcích. Systém automaticky registruje řadu výjimek, které jsou do systému již zahrnuty, včetně:
1. výjimky pro pobyt
2. výjimky ad hoc (jednorázově / na krátkou dobu)
3. výjimky na základě zvláštních potřeb / postižení
4. výjimky pro lékaře a správu
5. výjimky pro veřejnou dopravu
6. časové výjimky (na základě konkrétních časových pásem)
7. parkovací informační systém v reálném čase

Systém CVA se v současné době rozšiřuje o informace v reálném čase o dostupnosti parkovacích míst na ulici před vjezdem do Valletty, čímž se sníží dopravní kongesce vytvořené hledáním bezplatných parkovacích míst. Informační systém parkování v reálném čase bude nyní implementován pro celý poloostrov Valletta s rozmístěním parkovacích senzorů na ulici. Tento projekt bude integrován s aplikací VATIS, která byla vyvinuta místní radou ve Vallettě a financována společností Transport Malta.

Zařazení projektu:

Prioritní oblast II.
Harmonogram 2018
Kontakty https://secure.cva.gov.mt/
https://www.tvm.com.mt/en/news/changes-in-cva-lead-to-a-heavy-increase-of-vehicles-in-valletta/