FEVS - Plně elektrická vozidla

Název projektu anglickyFEVS - Fully Eelectric Vehicles

Popis projektu
Dalším důležitým vývojem bylo přidělení finančních prostředků EU na demonstrační projekt v rámci akce LIFE+ s názvem Demo-EV, kde TM a ministerstvo zdrojů a venkova (odpovědné za zmírňování změny klimatu) prokázaly použití nejnovějších plně elektrických vozidel a využití příslušné infrastruktury pro nabíjení EV na Maltě a Gozo, aby se povzbudilo zavádění této technologie veřejným sektorem. Prostřednictvím tohoto projektu byly ve skutečnosti také zavedeny základy národní sítě nabíjení elektromobilů.

Projekt Port-PVEV, byl dalším projektem financovaným EU v rámci Itálie a Malty, jehož cílem bylo demonstrovat využití elektrických vozidel a fotovoltaických infrastruktur v přístavních oblastech na Maltě a na Sicílii v Itálii.

Tento projekt také zahrnoval použití nejnovějších technologií na trhu a demonstrační projekt využívající nabíjení elektromobilů přímo solární energií za účelem dosažení uhlíkově neutrální dopravy a přidávání různých typů nabíjecí infrastruktury elektromobilů.

Tyto projekty slouží i k prokázání, jak lze ITS aplikovat v oblasti nabíjecích zařízení elektromobilů. V rámci tohoto projektu bylo na Maltě a Gozo rozmístěno 90 veřejných inteligentních dobíjecích míst. Síť bude do roku 2020 rozšířena o 500 dobíjecích míst v souladu s evropskou směrnicí pro alternativní paliva pro silniční dopravu ve spolupráci s ministerstvem infrastruktury.

Síť dobíjecích míst je rovněž propojena s novým národním střediskem řízení provozu (NTCC) od roku 2018. Prostřednictvím nového NTCC bude TM moci sledovat výkon vozidel i stav jejich nabíjení.
 
TM také předvede a otestuje účinnost plně elektrických vozidel přepravujících zboží. Údaje shromážděné z elektrických vozidel v tomto projektu přispějí ke zlepšení údajů dostupných v NTCC a poskytnou další údaje pro procesy rozhodování o politikách.
 

Zařazení projektu:

Prioritní oblast I.
II.
Harmonogram 2012 - 2018
Kontakty http://www.electricvehiclesmalta.eu/