Další integrace dopravy v přístavu pro trajekty a hlavní sítí veřejné dopravy

Název projektu anglickyFurther integration of the inner-harbour ferry service into the main public transport network 

Popis projektu
Tento projekt bude proveden mezi TM a místní radou ve Vallettě. Předmětem projektu jsou tato opatření:
  • Prvním je zadání studie, která podrobně prozkoumá nejlepší způsob, jak zlepšit přístup cestujících od spodní části k horní a střední části Valletty. Toto je důležité dopravní spojení, protože spodní přístavní oblast (Marsamxetto Side) je obsluhována námořními trajektovými službami, ale neexistuje žádná forma usnadnění přístupu z místa přistání trajektu na střední a severní stranu Valletty. V současné době musí dojíždějící cestovat po strmém svahu směrem do centra města pěšky nebo pomocí soukromých dopravních prostředků. To drasticky odrazuje od využívání trajektových služeb. Počet cestujících využívajících pravidelnou trajektovou dopravu by se měl exponenciálně zvýšit, pokud se zlepší dostupnost na této straně Valletty.
  • Druhým dílčím opatřením je dovybavení dvou autobusů, aby byly schopny používat LPG místo nafty, a tím přispívat ke zlepšení úrovně kvality vzduchu uvnitř Valletty. Stejné autobusy budou použity na trajektových přistávacích trasách, jak je vysvětleno ve třetím opatření.
  • Třetím dílčím opatřením je rozšíření stávající minibusové dopravy provozované ze zařízení P+R mimo město do centrální Valletty. Trasa se rozšíří tak, aby vyzvedávala cestující z příslušných míst přistání trajektů v souladu s plavebními řády trajektů.
  • Čtvrtým opatřením je zavedení variabilních dopravních značení v obou přistávacích místech, aby se dojíždějící v reálném čase informovali o příjezdu a odjezdu trajektů i minibusů, a proto bude také zavedeno poskytování intermodálních informací o cestovních dobách.

 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Harmonogram 2018