Síť rychlostních kamer

Název projektu anglickySpeed cameras network

Popis projektu
Od roku 2005 bylo trvale upevněno více než 13 rychlostních kamer na silničních úsecích, které vykazují špatné výsledky z hlediska bezpečnosti silničního provozu a kde 85ti percentilní rychlost provozu je výrazně nad zákonným rychlostním limitem pro silniční úsek. Celkově za posledních 7 let (2012) snížilo zavedení rychlostních kamer účinně jak rychlost jízdy vozidel, tak i počet dopravních nehod v povodí rychlostní kamery. Probíhají plány na zavedení širokého nasazení mobilních rychlostních kamer a pilotní užití kamer pro měření průměrné rychlosti.

Rychlostní kamery, které jsou v současné době rozmístěny po Maltě, jsou založeny na radaru. Data týkající se motoristů ve vozidlech zachycených na cestách při překročení rychlostního omezení jsou automaticky sdělována ze silniční kamery do administrativního centra pomocí bezdrátové technologie v reálném čase. Software automatického rozpoznávání registračních značek se používá k přiřazení registrační značky vozidla k registračnímu číslu obsaženému v národní databázi registrace vozidel VERA. Poštovní adresa majitele motorového vozidla je z databáze stažena a pokuta je automaticky sdělena na poštovní adresu majitele registrovaného vozidla.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Harmonogram 2012