Státní služby sdílení elektromobilů

Název projektu anglickyNational e-car sharing services

Popis projektu
V roce 2017 TM zveřejnila koncesní výběrové řízení na poskytování vnitrostátní služby sdílení automobilů. Prostřednictvím tohoto výběrového řízení je provozovatel pověřen nabízet tyto služby v konkrétních městských jádrech a dalších strategických oblastech, kde jsou dopravní kongesce vysoké. Je skutečností, že část dopravního přetížení je způsobena řidiči vozidel, kteří hledají volné parkovací místo.  Sdílení elektromobilů a jejich výhradní parkování v předdefinovaném prostoru přiláká uživatele k přechodu od IAD na službu sdílení. Službu bude nejprve obsluhovat 150 elektromobilů a provozovatel také zavede pro flotilu síť pro nabíjení elektronických vozidel. Sdílení je podporováno informační a rezervační službou.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Harmonogram 2018