ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Systém ITS pro brzké varování o rizicích silniční dopravy (2015-RO-TM-0435-W)

Název projektu  anglickyEARLY WARNING INTELLIGENT SYSTEM FOR ROAD TRANSPORTATION RISKS (2015-RO-TM-0435-W)

Popis projektu
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení přetížení silnie v ústřední síti TEN-T v Rumunsku zavedením kompatibilního, dostupného a interoperabilního inteligentního dopravního systému. Konečným výsledkem bude počítačová platforma, která bude obsahovat integrované (statické a dynamické) informace, které by mohly být použity jak orgány zapojenými do řízení a bezpečnosti silniční dopravy, tak veřejnými uživateli pomocí aplikace smartphonu. Pro dosažení celkového cíle akce existují tři konkrétní cíle, které budou splněny provedením dvanácti činností v rámci projektu. Projekt byl schválen Výkonnou agenturou pro inovace a sítě - Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Postup aktivit:
 • Stanovení rizik, která mohou ovlivnit silniční dopravu
 • Identifikace zdrojů dat
 • Příprava zadávací dokumentace a zadávacího řízení
 • Back-end platforma a architektonické návrhové aplikace
 • Vývoj platformy back-end
 • Vývoj webové aplikace
 • Vývoj mobilních aplikací
 • Shromažďování zpětné vazby od uživatelů
 • Vylepšování aplikací na základě zpětné vazby
 • Validace a testování
 • Informační a propagační kampaňPrvním konkrétním cílem je přispět k dostupnosti interoperabilních silničních a provozních údajů v celé EU vytvořením jediného přístupového bodu (NAP).


Druhým konkrétním cílem je přispět ke snížení počtu nehod, přepravních časů a spotřeby paliva v síti TEN-T CORE poskytováním dopravních informačních služeb v reálném čase uživatelům. Tyto služby budou zahrnovat informace o celé řadě rizik a budou snadno přístupné široké veřejnosti pomocí různých zařízení, včetně chytrých telefonů, tabletů a notebooků.

Třetím konkrétním cílem je informovat uživatele a poskytovatele služeb o výsledcích této akce. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením a provedením informační a propagační kampaněZlepšení bezpečnosti silničního provozu snížením jeho přetížení v ústřední síti TEN-T v Rumunsku zavedením kompatibilního, dostupného a interoperabilního inteligentního dopravního systému


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  Ministerstvo dopravy
Zúčastněné strany Národní meteorologická agentura, Generální inspektorát Rumunské policie, Generální inspektorát záchranných složek
Financování Celková hodnota projektu: 1 407 960 EUR, z toho 1 188 266 EUR - nevratné externí financování (85%), 209 694 EUR - státní rozpočet (15%) a 10 000 EUR - nezpůsobilé výdaje. Projektový tým se skládá ze zaměstnanců ministerstva dopravy a 3 externích odborníků jmenovaných příkazem ministra dopravy
Harmonogram 2016 - 2018
Kontakt Centre for Technical Road Studies and Computer Science (CESTRIN)
Bogdan TUDOR, ředitel
Radu Daniel MILEA, vedoucí oblasti MIDAI