ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

CONNECTIVE

Název projektu anglickyConnecting and Analysing the Digital Transport Ecosystem

Popis
Projekt CONNECTIVE je součástí projektu Shift2Rail (S2R), první společné technologické iniciativy v železniční dopravě zaměřené na urychlení integrace nových a pokročilých technologií do inovativních řešení železničních produktů. CONNECTIVE je technickou páteří Inovačního programu 4 (IP4) S2R, který se zabývá poskytováním "IT řešení pro atraktivní železniční služby".

CONNECTIVE tak poskytuje ostatním projektům S2R-IP4 technický rámec a soubor nástrojů, které podpoří digitální transformaci železnice a obecně celého dopravního ekosystému, což umožní dosáhnout bezprecedentních multimodálních cestovních zážitků a zlepšit soulad mezi nabídkou a poptávkou.

CONNECTIVE poskytne novou úroveň interoperability a bezproblémový přístup ke všem dopravním datům a službám v multimodálním a distribuovaném prostředí a zároveň nabídne společnou obchodní inteligenci pro získávání poznatků o ekosystému, cenných pro uživatele i poskytovatele služeb.
Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  INDRA SISTEMAS SA
Zúčastněné strany THALES SIX GTS FRANCE SAS
HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
CS GROUP-FRANCE
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED
HITACHI RAIL STS SPA
Financování Program SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport částkou  3 513 534,52 EUR
Celkem 5 025 410,37 EUR
Harmonogram 9/2017 – 12/2022
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/777522