ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

RAILS

Název projektu anglickyRoadmaps for AI integration in the raiL Sector

Popis
Celkovým cílem výzkumného projektu RAILS je prozkoumat potenciál přístupů umělé inteligence (AI) v železničním sektoru a přispět k definování plánů budoucího výzkumu v oblasti signalizačních systémů nové generace, provozní inteligence a řízení sítě.
 
Projekt RAILS se bude zabývat školením doktorandů na podporu výzkumných kapacit v oblasti AI v železničním sektoru v celé Evropě, a to zapojením výzkumných institucí ve čtyřech různých zemích s kombinovaným zázemím v oblasti informatiky i dopravních systémů. Projekt RAILS přinese znalosti, průlomový výzkum a experimentální ověřování koncepcí pro zavádění AI v oblasti automatizace železniční dopravy, prediktivní údržby a detekce závad, plánování dopravy a optimalizace kapacity.
 
Za tímto účelem bude RAILS kombinovat paradigmata AI s internetem věcí, aby bylo možné využít velké množství dat generovaných inteligentními senzory a aplikacemi. Výzkumné činnosti budou probíhat v návaznosti na probíhající výzkum v oblasti železnic, ale očekává se, že metodické a technologické koncepty vyvinuté v rámci systému RAILS budou stimulovat další inovace poskytující nové směry výzkumu s cílem zlepšit spolehlivost, udržovatelnost, bezpečnost, zabezpečení a výkonnost.
 
S ohledem na bezpečnost budou při zavádění AI v autonomním a kooperativním řízení řešeny nové hrozby a otázky certifikace, a to na základě konceptů "vysvětlitelné AI" a "důvěryhodné AI". Pokud jde o detekci kyberneticko-fyzikálních hrozeb, budou vyvinuty inovativní přístupy založené na modelech AI, jako jsou umělé neuronové sítě a bayesovské sítě, spolu s fúzí dat z více senzorů a umělým viděním. Budou řešeny techniky odolnosti a optimalizace založené na genetických algoritmech a samoopravování, aby bylo možné čelit poruchám a narušením služeb, i zvýšit účinnost a kapacitu spojů.
 
Všechny tyto techniky připraví cestu k rozvoji nové "železnice 4.0".


Zaříazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
Zúčastněné strany
UNIVERSITY OF LEEDS
LINNEUNIVERSITETET
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Financování Program HORIZON 2020  299 954 EUR
Celkem 299 954 EUR
Harmonogram 12/2019 – 6/2023
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/881782