ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

GATE4RAIL

Název projektu anglickyGNSS Automated Virtualized Test Environment for RAIL

Popis projektu
Automatizované virtualizované testovací prostředí GNSS pro železnici (GATE4Rail) se zabývalo úkoly TD2.4 a TD2.6 víceletého akčního plánu Shift2Rail s cíli:
  • dosáhnout realistické charakterizace GNSS v železničním prostředí a posoudit výkonnost a vlastnosti typických komponent pro určování polohy vlaku v nominálních i poruchových podmínkách
  • zavést společný rámec zkušebního procesu pro zkoušky na místě, aby se minimalizovaly náklady a čas
 
GATE4RAIL zavedl geograficky distribuovanou simulační a ověřovací platformu propojující špičková centra GNSS a laboratoře ERTMS/ETCS, aby bylo možné vyhodnotit výkonnost GNSS v železničním prostředí pomocí dohodnutých metodik a nástrojů. Tento přístup nabízel výhodu, že namísto dlouhých a nákladných testů v terénu bylo možné globální systém testovat na případy velmi vzácných poruch a vyvinout standardní metodiku pro reprezentativní testovací případy. V rámci projektu GATE4RAIL byla vyvinuta metodika a nástroje pro automatizovanou aktualizaci testů prostřednictvím filozofie systémového inženýrství založeného na modelech, aby bylo zajištěno, že simulační infrastrukturu je možné udržovat a rozšiřovat, čímž se snižuje potřeba opětovného posuzování a zvýší se účinnost testovacího prostředí.
 
Celý proces byl přezkoumán nezávislým subjektem, který se již dříve zabýval posuzováním GNSS pro železniční aplikace. Součástí byla i ukázka na železniční trati (v Itálii a Španělsku).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Odpovědnost  CONSORZIO UNIVERSITA INDUSTRIA - LABORATORI DI RADIOCOMUNICAZION I
Zúčastněné strany
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
M3 SYSTEMS BELGIUM
RETE FERROVIARIA ITALIANA
UNION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES EUROPEENNES – UNIFE
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
GNSS USAGE INNOVATION AND DEVELOPMENT OF EXCELLENCE
Financování Program Horizon 2020 částkou  1 019 994 EUR
Celkem 1 019 994 EUR
Harmonogram 12/2018 – 2/2021
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/826324