ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Systémy měření průměrné rychlosti

Název projektu anglickyAverage Speed Measuring Systems

Popis projektu
Kamerové systémy pro měření průměrné rychlostí se skládají ze dvou kamer, které jsou na různých místech téže silnice, a centrální software v datovém centru. Když řidič projde první kamerou, je registrační značka vozidla identifikována a odeslána do softwaru. Druhá rychlostní kamera provádí stejnou akci. Pak data z obou kamer software porovnává a vypočítává se průměrná rychlost jízdy. Při překročení průměrné rychlosti se dokladují fotografie celkového pohledu na vozidlo z obou kamer, a teprve poté se společný a kódovaný datový balíček odešle do registru přestupkové správy, kde se vytvoří protokol o přestupku. Dvě infračervená světla jsou namontována ve vzdálenosti 20 metrů od každé kamery. Každý z nich je nasměrován do různých jízdních pruhů, takže ve tmě není identifikována pouze registrační značka vozidla, ale samotné vozidlo.

Výsledky
Tento systém je implementován díky své extrémně vysoké účinnosti z hlediska bezpečnosti provozu. Testy ukázaly, že po provedení tohoto opatření na silničním úseku lze počet dopravních nehod a úmrtí snížit až o 85 procent. Je doložen seznam 25 silničních úseků pro implementaci systému.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Harmonogram  2018