ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Elektronický systém pro hraniční přechody

Název projektu anglickyElectronic Border Crossing System

Popis projektu
Litva na své hranici s třetími zeměmi vyvíjí a rozšiřuje internetový systém správy front nákladních vozidel. V roce 2012 bylo dokončeno zadávání veřejných zakázek na elektronický systém správy front a byl zahájen proces vytváření systému. Elektronický systém umožňuje klientům elektronickou registraci hraničního přechodu výběrem nejvhodnějšího času a kontrolního bodu hraničního přechodu.

V současné době (2014) se tento systém zavádí na hraničním přechodu Kybartai na hranicích Litevské republiky a Kaliningradské oblasti Ruské federace a na hraničních přechodech Medininkai, Lavoriskes a Salcininkai na hranicích Litevské republiky a Běloruské republiky. Elektronický systém správy front prochází procesem zlepšování na třech přechodech s Běloruskem a stále nepracuje v plném rozsahu. Webová stránka pro registraci je www.lithuanianborder.eu. V tuto chvíli je registrace bezplatná, v budoucnu by však mohly být účtovány poplatky.

Výsledky
V roce 2015 bude na hraničním kontrolním stanovišti Raigardas na hranici Litevské republiky a Běloruské republiky zaveden systém elektronické správy front. Od roku 2016 bude tento systém rozšířen o správu provozu uvnitř hraničních kontrolních bodů až do překročení hranice. Ředitelství infrastruktury hraničních přechodů pod Ministerstvem dopravy a spojů Litevské republiky vykonává přidělenou funkci k zajištění plynulého přístupu k bodům hraničních kontrol: vytváření, registraci a regulaci front na příjezdových silnicích k hraničním přechodům. Ředitelství spravuje elektronický systém správy front vozidel, která čekají na překročení státní hranice Litevské republiky (EVIS).

EVIS umožňuje klientům elektronicky se předběžně zaregistrovat na hraniční přechod výběrem nejvhodnějšího času a přechodu. Nejprve se systém zavedl na hraničním kontrolním místě Kybartai na hranicích Litevské republiky a Kaliningradské oblasti Ruské federace a na hraničních přechodech Medininkai, Lavoriskes a Salcininkai na hranicích Litevské republiky a Běloruské republiky. Online předběžná registrace (www.lithuanianborder.eu) pro hraniční přechod je k dispozici pouze pro nákladní vozidla, která si vyberou kontrolní body hraničních přechodů Medininkai, Lavoriskes, Salcininkai a Kybartai. Poplatek za předběžnou registraci je 5 EUR za tahač a 1, 15 EUR za menší vozidlo.

Před hraničními přechody Kybartai, Medininkai a Salcininkai jsou bezpečné pohodlné čekací parkoviště vybavené veškerým nezbytným zařízením pro řidiče a další cestující. LED displeje, rádio nebo SMS informují řidiče čekající v elektronické frontě o době překročení hranice. Ředitelství hledá možnost přilákat soukromý sektor k vybudování podobného čekacího parkoviště před hraničním přechodem Lavoriskes.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Ministerstvo dopravy
Zúčastněné strany Ředitelství infrastruktury hraničních přechodů pod Ministerstvem dopravy a spojů Litevské republiky
Harmonogram 2014 - 2018
Kontakt www.lithuanianborder.eu