ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Multifunkční systém pro vymáhání v dopravě

Název projektu anglickyMultifunctional Traffic Enforcement System (MTES)

Popis projektu
Na hlavních silnicích byla zahájena implementace multifunkčního systému vymáhání. Celkem byly na silnicích nainstalovány tři kontrolní body.
Systém váží vozidla a zaregistruje jejich rozměry, přečte údaje na RZ a sbírá statistiku intenzit provozu. Údaje shromážděné těmito systémy lze použít ke kontrole, zda byl zaplacen poplatek za užívání silnic, jestli je vozidlo pojištěno a zda má platné osvědčení o technické kontrole.
Účelem systému je umožnit kontrolu držitelů vozidel, kteří překročili hmotnostní limity nebo učinili jiná porušení stejným způsobem. Identifikovaný narušitel dostane pokutu například za překročení povolené rychlosti.

Cílem projektu je implementace multifunkčního systému vymáhání na třech kontrolních bodech na litevských silnicích.

Výsledky
Systém prosazování předpisů se v Litvě zavádí na třech silničních úsecích s velkým objemem provozu: na dálnici Vilnius-Kaunas poblíž Kaunaského moře, na silnici Via Baltica mezi Kalvarijosem a litevsko-polskou hranicí a na silnici Kaunas-Zarasai-Daugavpils u Jonavy.

Systém vymáhání bude vykonávat řadu funkcí současně, což je jedna z největších výhod. Na silnici bude namontováno následující elektronické vybavení: kamery, různé senzory, indukční smyčky. Bude vyvinut (2018) informační systém, který bude zpracovávat údaje shromážděné tímto zařízením, a bude integrován do implementovaných systémů řízení dopravy.

Brány budou instalovány nad silnicí v místě narušení, kde senzory budou měřit rozměry vozidla. Videokamery zaznamenávají přední, boční a zadní pohled na vozidlo, rozpoznávání registrační značky a videokamery zaznamenávají případné přestupky. Systémy budou potřebovat přívody elektřiny a telekomunikace.

Systém vymáhání bude identifikovat:
  • hmotnost vozidla, překročení zatížení na nápravu
  • těžká vozidla používající silnice bez povolení
  • vozidla bez platného osvědčení o STK
  • pojištěná vozidla
  • vozidla hledaná policií, bezpečnost na státních hranicích, zaplacené clo
  • rychlost a intenzity provozu
  • typy vozidel
  • trasy vozidel


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Harmonogram 2018