ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Rozvoj e-služeb pro silniční data

Název projektu anglickyRoad Data e-service Development

Popis projektu
V roce 2017 zahájila LRA implementaci projektu Road Data e-service Development při implementaci politiky údržby a rozvoje silnic a bezpečnosti silničního provozu na celostátních významných silnicích s cílem organizovat a koordinovat národní význam obnovy, údržby a rozvoje silnic.

Cílem projektu je vytvoření progresivní e-služby s údaji o silnicích pro dodavatele silničních dat a hospodářské subjekty využívající data o silnicích z centralizované národní a místní významné databáze silnic, kde údaje o silnicích byly spravovány od začátku do konce životního cyklu silničních aktiv.

Informační systém pro správu silničních aktiv na národní a místní úrovni zaručí vytvoření kvalitnějších a pohodlnějších elektronických služeb v odvětví dopravy a jejich poskytování na litevské a evropské úrovni. Procesy optimalizované v průběhu projektu budou mít pozitivní dopad na silniční správu a zdroje obce. Usnadní a zjednoduší správu silničních aktiv, což zkrátí pracovní dobu pro zadávání údajů a podobné mechanické činnosti. Implementace řízení projektů silnic a integrace projektů spravovaných obcemi do informačního systému správy silnic pomůže silniční správě zabránit duplicitě koordinace a soustředit se na přímé činnosti. Informační systém správy majetku na silniční síti přispěje k zajištění kvality údržby silnic. Plánuje se dokončení projektových aktivit do konce roku 2020.

Výsledky
  • V roce 2016: Projekt investic Road Data e-service Development (studie proveditelnosti), pro žádost o financování z Evropského investičního fondu 02.3 .1-CPVA-V-528 (nástroj Inteligentní dopravní služby a aplikovaná řešení)
  • 2017: podepsána smlouva o financování Road Data e-service Development
  • 2018: Vývoj referenčních podmínek. Zakoupení služby technického dohledu. Příprava zadávací dokumentace. Vyhlášení mezinárodního výběrového řízení na vytvoření e-služeb.
 
Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se plánuje zahájení využívání informačního systému pro správu majetku na národní a místní úrovni

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Harmonogram 2016 - 2018