ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Evropský eCall

Název projektu anglickyEU-wide eCall

Popis projektu
V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014 / ES o zavedení služby eCall v EU se předpokládá, že „členské státy zavedou na svém území… infrastrukturu PSAP eCall vyžadovanou pro řádné přijetí a manipulaci se všemi systémy eCall, v případě potřeby očištěna od tísňových volání v souladu se specifikacemi stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013, aby byla zajištěna plná funkčnost, kompatibilita, interoperabilita, kontinuita a soulad interoperabilní celoevropské služby eCall.“ Za účelem provedení tohoto ustanovení byla dokončena dohoda mezi různými zúčastněnými stranami, která předpokládá (2014), že provozovatelé sítí a národní středisko reakcí na mimořádné situace do 31. ledna 2015 zajistí technické specifikace konečné instalace systému eCall.

Provozovatelé sítí nejpozději do 1. října 2017 zajistí, aby sítě byly připraveny přijímat a přenášet data eCall v souladu s technickými normami. Národní středisko reakce na mimořádné situace do 1. října 2017 zajistí, aby odpovědní body na tísňová volání na litevském území byly vybaveny odpovídajícím hardwarem a softwarem, který umožní přijímat data systému eCall.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Harmonogram 2014