Systémy měření průměrné rychlosti

Název projektu anglickyAverage Speed Measuring Systems

Popis projektu
Kamerové systémy pro měření průměrné rychlostí se skládají ze dvou kamer, které jsou na různých místech téže silnice, a centrální software v datovém centru. Když řidič projde první kamerou, je registrační značka vozidla identifikována a odeslána do softwaru. Druhá rychlostní kamera provádí stejnou akci. Pak data z obou kamer software porovnává a vypočítává se průměrná rychlost jízdy. Při překročení průměrné rychlosti se dokladují fotografie celkového pohledu na vozidlo z obou kamer, a teprve poté se společný a kódovaný datový balíček odešle do registru přestupkové správy, kde se vytvoří protokol o přestupku. Dvě infračervená světla jsou namontována ve vzdálenosti 20 metrů od každé kamery. Každý z nich je nasměrován do různých jízdních pruhů, takže ve tmě není identifikována pouze registrační značka vozidla, ale samotné vozidlo.

Výsledky
Tento systém je implementován díky své extrémně vysoké účinnosti z hlediska bezpečnosti provozu. Testy ukázaly, že po provedení tohoto opatření na silničním úseku lze počet dopravních nehod a úmrtí snížit až o 85 procent. Je doložen seznam 25 silničních úseků pro implementaci systému.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Harmonogram  2018