ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 9

9.1  Scénáře pro ovlivňování dopravy Scénáře pro ovlivňování dopravy slouží k ovládání zařízení různých typů pro ovlivňování chování řidičů, např. zařízení pro provozní informace (ZPI). Scénáře reagují na aktuální dopravní situaci a na základě svých metadat pak nastavují zařízení podle požadavku scénáře. Scénáře se mohou lišit z hlediska spouštěče, způsobu provádění scénáře, či nabízení scénáře uživatelům. Scénář může mít více kroků, kdy každý krok může být svázán s jiným typem zařízení, případně druhý krok může pro konkrétní zařízení provádět speciální nastavení. Definice a vlastní provádění scénáře mohou být velmi variabilní.
9.2  Aktuální provozní doporučení Funkce vyhodnocuje aktuální stav dopravy, stav dopravní infrastruktury i plánované či predikované stavy dopravy a další parametry (např. klimatické) a poskytuje uživatelská doporučení ve vazbě na úseky dopravní infrastruktury či ucelené oblasti. Doporučení mohou být děleny dle skupin uživatelů na provozní doporučení pro KH2 či dopravní doporučení KH3 a KH9.
9.3  Alternativní trasy a navádění Funkce vyhodnocuje aktuální stav dopravy, stav dopravní infrastruktury i plánované či predikované stavy dopravy a další parametry (např. klimatické) na jejichž základě navrhuje možné alternativní trasy, které jsou poskytovány uživatelům. Zároveň kontroluje konzistenci a možné průniky (geografické, časové) různých alternativních tras.
9.4  Spolupráce a výměna informací mezi KH Funkce zprostředkuje vzájemnou výměnu aktuálních dopravních a cestovních informací mezi KH, zejména KH1, KH2 a KH7 s cílem plánovitě ovlivňovat chování účastníků dopravního systému.