ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 6

6.1  Spolupráce s Policií a HZS Tato funkce zpřístupňuje inteligentní infrastrukturu KH2 Policii ČR pro potřeby organizace a řízení dopravy na silniční infrastruktuře. Současně tato funkce realizuje výměnu informací mezi Policií ČR a HZS ČR pro řízení silničního provozu vč. informací o aktuálním stavu dopravních nehod a jiných kritických událostí.
6.2  Řízení prostřednictví inteligentních s infrastrukturou komunikujících vozidel Touto funkcí se vytváří, na základě spolupráce s jinými funkcemi, inteligentní infrastruktura udílející pokyny pro řízení provozu inteligentních vozidel. Inteligentní kooperativní a/nebo robotizované dopravní prostředky získávají od inteligentní infrastruktury informace sloužící k řízení vozidla. Světelné, akustické signály, dopravní značky se jako pokyny k řízení provozu zobrazují řidiči ve vozidle pomocí HMI, alternativně se předávají ve strojově čitelném formátu robotizovanému vozidlu.