ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 1

1.1 Podpora mobility Funkce podpory mobility bude primárně sloužit ke sběru a publikaci informací o službách a vybavení podél dálnic a silnic vyšších tříd a v jejich bezprostředním okolí. V rámci funkce budou sbírány, zpracovány a publikovány informace o benzínových pumpách včetně cen PHM, vybavení službami, počtu parkovacích míst apod. Zejména bude kladen důraz na evidenci informací o poskytovaných službách pro nové progresivní technologie, jako jsou například vozidla na elektrický pohon. Tato funkce rozšíří NDIC o další zdroje dat a podpoří tak jeho hlavní funkci centrálního bodu pro sběr a vyhodnocení informací relevantních k dopravě-mobilitě. Mimo to tato funkce NDIC podporuje novou funkci dopravní cesty jako služby mimo její letité funkce dopravní.
1.1.1  Informace o místech dobíjení energie pro dopravní prostředky Vyhledání informace o místech, kde je možné čerpat pohonné hmoty, včetně elektrické energie pro elektromobily. Uživatel zadá svůj požadavek na základě polohy a max. vzdálenosti od definované polohy, druhu paliva, případně jiných požadovaných parametrů. Funkce vyhledá požadovanou informaci a zobrazí ji uživateli včetně atributů kapacity, aktuálního obsazení místa čerpání či blokování rezervací, příp. umožní i odkaz na rezervační systém. Důležité zejména tam, kde doba dobíjení energie je dlouhá (elektromobily).
1.1.2  Informace o parkovacích místech Funkce umožňuje evidovat, upravovat (aktualizovat) a poskytovat aktuální technické informace o parkovacích místech v dopravně významných lokalitách. Funkce má úzkou vazbu na další funkce (Aktuální obsazenost parkovacích kapacit, Rezervace). Poskytuje informace o umístění, počtu, technických parametrech, vybavenosti, zpoplatnění, aktuálním stavu obsazenosti a predikci budoucí obsazenosti parkovacích míst v rámci požadovaných lokalit (např. P+R, dopravní uzly a terminály).
1.2  Vedení CIS Vytvoření, udržování a sdílení centrální evidence (databáze) jízdních řádů veřejné dopravy ve strojově čitelném formátu. Vedení číselníků dopravců a vozidel. Vedení a rozvoj standardu výměny informací o jízdních řádech. Funkce má vazbu na funkci Zastávky veřejné dopravy.