ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 7

7.1  Přeprava nadrozměrných nákladů Funkce zahrnuje podporu pro řidiče nadrozměrných nákladů - navigování na trasu, řešení případů sjetí z trasy, plánování čerpání pohonných hmot, informování o provozu nadrozměrných nákladů pro ostatní účastníky provozu, informování provozovatele nadrozměrných nákladů o možnosti a způsobu řešení objížděk, řešení paralelních pohybů vozidel a možnosti vyhnutí s jinými vozidly, vzájemné míjení dvou nadrozměrných nákladů, atd.
7.1.1  Plánovač dopravy nadrozměrných nákladů Uživatel zadá požadované parametry na spojení (dopravu) nadrozměrného nákladu, jako jsou parametry nákladu, datum, čas, zdroj a cíl cesty. Funkce vyhodnotí optimální trasu, i s ohledem na jiné již naplánované trasy. Funkce prověří potenciální rizika zvolené trasy i provozní rizika. Funkce umožní informovat provozovatele dotčených úseků o realizaci přepravy nadrozměrného nákladu.
7.1.2  Centrální systém nadrozměrné přepravy Účelem funkce je obsluha procesů spojených s přepravou nadrozměrných nákladů po silniční síti. Funkce bude obsahovat tyto dílčí části: 1. zavedení itineráře a schválené plánované trasy nadrozměrného nákladu do centrálního systému (včetně metadat), 2. poskytování real-time informací o pozici každého "nadrozměru" a případně dalších informací ze sběrnice vozidla (akcelerometr, stav motoru apod.), 3. sledování polohy všech aktivních nadrozměrných vozidel na silniční síti v mapě, 4. vstup uživatelského požadavku – dotaz na informace o každém nadrozměrném vozidle na silniční síti (dopravce, druh vozidla a nákladu, váha, šířka a výška vozidla apod.), 5. grafický a tabelární výstup požadavku, 6. automatické vyhodnocení excesů (alerty) - např. neúměrně dlouhá neplánovaná přestávka v jízdě nebo diagnostikována nehoda vozidla, 7. sdílení informací se systémem DI pro informování účastníků silničního provozu o pohybu nadrozměrného vozidla ve směru jízdy, 8. analytické funkce – systém umožní vyhodnocovat nejběžnější trasy z hlediska vytváření nejvhodnějších koridorů pro přepravu nadrozměrného nákladu.
7.2 Přeprava nebezpečného nákladu Funkce poskytující veškeré informace relevantní pro organizaci přepravy nebezpečného nákladu, a to jak legislativní (předpisy ADR, zákony a vyhlášky ČR apod.), tak provozní dlouhodobé (umístění a kapacita parkovišť včetně chráněných míst, omezení vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad do určitých úseků komunikací - SDZ č. B 18, tunely, chráněné přírodní rezervace apod.) i krátkodobé (uzavírky, zhoršené povětrnostní podmínky). Přehledné a jasné aktuální informace o přepravě nebezpečného nákladu usnadní přepravcům jejich činnost a povedou ke snížení rizika vzniku nebezpečných situací v souvislosti s nebezpečnými náklady. Vhodné by bylo sdílení informací o přepravě nebezpečných nákladů s okolními státy. Souvisí s funkcí Sledování přepravy nebezpečných nákladů a Dohled nebezpečných nákladů.
7.2.1  Plánovač dopravy nebezpečných nákladů Funkce umožňující vyhledání optimální trasy pro průjezd vozidla přepravujícího nebezpečný náklad s ohledem na bezpečnost přepravy a aktuální průjezdnost komunikací. Součástí jsou i informace o parkovištích a chráněných místech na trase, včetně možnosti rezervace parkovacího místa, které zajišťují další funkce NDIC. Nutné je také informování řidiče o dopravních nehodách, kongescích a jiných komplikacích na trase a možnost zvolit alternativní trasu v reálném čase s ohledem na druh přepravovaného nebezpečného nákladu.