ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Funkce 5

 5.1  Podpora pátrání po kradených nebo hledaných vozidlech Díky centrálnímu zpracování dat z dohledových systémů a instalovaných ANPR kamer (např. na odpočívkách, křižovatkách apod.) bude možné prostřednictvím NDIC rozšířit funkce také o enforcement a pátrání po kradených nebo hledaných vozidlech. Systémy bude možné propojit a zajistit tak online varování při průjezdu podezřelého vozidla, což přispěje ke včasnému zásahu patřičných orgánů a zvýší bezpečnost na odpočívkách potažmo státu.
 5.2  Podpora bezpečného a komfortního parkování na dálnicích Funkce zajišťuje integraci dat z telematického systému detekce obsazenosti parkovacích stání na jednotlivých odpočívkách podél dálnic a silnic vyšší třídy do NDIC a shromažďování informací o parkovacích kapacitách a poskytovaných službách v NDIC. Provozovatelé této infrastruktury mají povinnost sdílet relevantní data do NDIC. Integrovaná data jsou v rámci této funkce zpracována do podoby informace o počtu volných míst na dané odpočívce a tato informace je pomocí nativních funkcí systému NDIC publikována uživatelům ve formátu DATEX II. Funkce bude publikovat informace o počtu volných parkovacích stání na ZPI nebo prostřednictvím DDR třetím stranám do webových a mobilních aplikací. Funkce podpory parkování zajišťuje dále také uložení a archivování dat pro další zpracování v rámci Aplikace pro dopravní inženýry. Tato funkce předpokládá úzkou návaznost na funkci podpora mobility.
 5.3  Sledování majetku vlastníka komunikací Funkce umožňuje aktuální přehled majetku vlastníka dopravní infrastruktury a jeho umístění pro snadnou kontrolu jeho technického stavu. Seznam kontrolovaného majetku obsahuje kromě jeho umístění také informace o jeho významnosti s ohledem na bezpečnost provozu a předpoklad četnosti jeho kontroly. Funkce umožňuje různé způsoby vyhodnocení a přehledů stavu majetku (například podle lokality, typu zařízení, příznaku o krádeži nebo poškození apod.), které umožňuje hledat systémová řešení pro další instalace a způsoby zabezpečení apod. Tato funkce se vzájemně doplňuje s funkcí Centrální evidence pozemních komunikací.