Aplikace EISMOINFO

Název projektu anglickyEISMOINFO Application

Popis projektu
Roku 2017 byla vytvořena aplikace Eismoinfo, jejímž cílem je informovat účastníky silničního provozu o dopravních podmínkách a shromažďovat zprávy o dopravních nehodách nebo jiných relevantních informacích. Informace jsou poskytovány v litevštině a angličtině,

Mobilní aplikace Eismoinfo umožňuje:
  • Zkontrolovat důležité a úplné informace na mapě: stav vozovky, intenzitu provozu, dopravní omezení, vysílání silničních kamer.
  • Přečtěte si další informace. Standardní mapové informace jsou doplněny dalšími informacemi ze samotné aplikace: další mapové vrstvy pro místa k návštěvě, odpočívky a dobíjecí stanice elektrických vozidel, místa distribuce vinět.
  • Plánovat trasu a podívat se na všechny relevantní informace. Vybrat výchozí a cílové místo a zastávky během trasy a zobrazit všechny důležité informace na mapě nebo na schematické linii. Systém pomáhá s rozhodnutím, po které silnici se vydat, aby byla cesta příjemnější.
  • Dostávat oznámení o relevantních změnách provozu a počasí v okolí vozidla a na trase.
  • Příjem hlasových zpráv o dopravních událostech na plánované trase (dopravní omezení z důvodu prací, dopravních nehod, překážek atd.)
  • Nahlásit problém na trase prostřednictvím hovoru nebo v aplikaci. Pokud řidič cestou narazí na jakékoli překážky nebo narušení provozu jakéhokoli druhu, může to nahlásit pomocí multimediálních pomocí formuláře v aplikaci nebo jen zavolat operátorovi Centra dopravních informací. Tímto způsobem se daří udržet silniční provoz v dobrém stavu.
 
Je možno používat aplikaci jako palubní kameru. Aplikace má dashcam pracující v režimu smyčky. Lze provést záznam kteréhokoli okamžiku během cesty definováním intervalů před a po. Video je uloženo v aplikaci.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Harmonogram 2018