Národní databáze silniční sítě

Název projektu anglickyNational road network database 

Popis projektu

Doposud byly informace o silnicích a dopravním provozu poskytovány pouze na vnitrostátních silnicích, ale litevská správa silnic se od listopadu 2014 stala
oficiálním poskytovatelem údajů pro veškerou litevskou silniční síť, včetně místních silnic a městských oblastí). Centrum dopravních informací bude proto rozšířeno, aby bylo možné poskytovat dopravní informace o dopravních podmínkách na státních a místních silnicích.

Za účelem zvýšení přesnosti digitálních map Litva plánuje (2014) spuštění národní databáze pro národní silniční síť (silniční katastr), která bude zahrnovat veškeré informace o stávající silniční dopravě a související infrastruktuře, dopravních značkách atd. Hlavními výzvami jsou: včasná aktualizace informací příslušných orgánů (zejména obcí); výměna dat s výrobci digitálních map.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Harmonogram 2014