Dopravní informační systém

Název projektu anglickyTraffic lnformation System

Popis projektu

Cílem je automatické shromažďování a vyhodnocování meteorologických dat na silnicích. Modernizace znamená účinnější šíření dopravních informací. Plně
rozvinutá síť RWIS umožní předpovědi počasí na silnici.

Od roku 2011 bylo na národních silnicích instalováno 107 silničních meteostanic (RWIS). RWIS jsou vybaveny senzory pro měření silničních a dopravních podmínek kvůli stanovení potřebných informací (povrch vozovky a teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rosný bod, směr větru, rychlost a poryvy větru, typ srážek a intenzita, viditelnost, stav vozovky, atd.). Data z jsou automaticky shromažďována a analyzována v Centru dopravních informací. Dopravní informační systém je určen k automatizovanému sběru, analýze a šíření dat pro silniční údržbu a řidiče o silnicích a dopravních podmínkách, dopravních problémech, probíhajících opravách silnic, opatřeních řízení dopravy na státních silnicích. Poskytovatelé dat používají standard Datex II. Další rozvoj TIS by
měl přispět k lepší výměně spolehlivějších dat o provozu a cestování.

Data jsou poskytována z více než 400 kamer, 65 čítačů provozu, 35 mobilních senzorů stavu vozovky a více než 800 vozidel zimní údržby. Síť zařízení pro
monitorování se rozšiřuje o další zařízení ITS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Harmonogram 2014