Multimodální elektronické jízdenky

Název projektu anglickyMultimodal interoperable ticketing

Popis projektu
Na národní úrovni byla dne 24. února 2014 přijata vyhláška ministra dopravy a spojů Litevské republiky o koncepci instalace elektronických jízdenek systémů pro veřejnou dopravu, která slouží jako vodítko a doporučení pro obce k rozvoji řešení elektronického prodeje jízdenek. Koncepce definuje elektronickou osobní přepravní jízdenku jako hlavní technologické řešení vývoje interoperabilní jednotné přepravní jízdenky zaměřené na integraci různých druhů dopravy do jednotného systému.

Největší města, jako Vilnius, Kaunas a Klajpeda, a letovisko Druskininkai, zavedla systémy elektronického prodeje jízdenek. Klajpeda integrovala svůj systém prodeje jízdenek do předměstského územního systému spolu s dalšími dvěma regiony (Kretinga a Gargždai) a vytvořila první integrovaný systém plánování cest a prodeje jízdenek.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Harmonogram 2014