Proměnné dopravní značení

Název projektu anglickyVariable message signs

Popis projektu
Jako první etapa se plánuje instalace značek pro proměnné řízení rychlosti (Variable Speed Limit, VSL) na hlavní dálnici mezi Kaunasem a Vilniusem, přičemž druhá etapa instaluje VSL v koridoru Via Baltica z polských hranic do lotyšských hranic, a rozšíření z Kaunasu do Klajpedy do roku 2020.

VSL bude začleněna do dopravního informačního systému. Vytvoří lepší podmínky pro šíření informací a zvýší počet informovaných účastníků silničního provozu. Open data a Datex ll otevírají široké možnosti pro lepší opakované použití dat a poskytují soukromým iniciativám prostor k vytvoření dalších služeb pro použití na silnicích.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • d)
Harmonogram 2014