ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Monitorování silničního provozu pomocí měřičů provozu

Název projektu  anglickyRoad traffic monitoring using traffic meters

Popis projektu
Stanovení sektorů silnic charakterizovaných stejným provozem s cílem nainstalovat senzory do povrchu silnice za účelem stanovení intenzity a charakteristik provozu pomocí elektronického modulu.

Cílem projektu je shromažďování provozních údajů za účelem co nejpřesnějšího určení dopravních charakteristik, intenzity a složení, celkových tun vozidla na nápravy, rychlosti jízdy a počtu vozidel podle kategorií pomocí automatického záznamu s dopravním zařízením.

Provozní údaje se shromažďují prostřednictvím televizního vysílání do CESTRIN Bukurešť ke zpracování za účelem získání ADA (roční denní průměr) a MDA (měsíční denní průměr).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  CNAIR SA (národní úřad)
Zúčastněné strany CNAIR SA (národní úřad)
Financování rozpočtové příspěvky
Harmonogram od 2000
Kontakt

C.N.A.I.R. Commercial Directorate Service:

Bogdan Radulescu, c.mobile@andnet.ro