ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Aplikace EISMOINFO

Název projektu anglickyEISMOINFO Application

Popis projektu
Roku 2017 byla vytvořena aplikace Eismoinfo, jejímž cílem je informovat účastníky silničního provozu o dopravních podmínkách a shromažďovat zprávy o dopravních nehodách nebo jiných relevantních informacích. Informace jsou poskytovány v litevštině a angličtině,

Mobilní aplikace Eismoinfo umožňuje:
  • Zkontrolovat důležité a úplné informace na mapě: stav vozovky, intenzitu provozu, dopravní omezení, vysílání silničních kamer.
  • Přečtěte si další informace. Standardní mapové informace jsou doplněny dalšími informacemi ze samotné aplikace: další mapové vrstvy pro místa k návštěvě, odpočívky a dobíjecí stanice elektrických vozidel, místa distribuce vinět.
  • Plánovat trasu a podívat se na všechny relevantní informace. Vybrat výchozí a cílové místo a zastávky během trasy a zobrazit všechny důležité informace na mapě nebo na schematické linii. Systém pomáhá s rozhodnutím, po které silnici se vydat, aby byla cesta příjemnější.
  • Dostávat oznámení o relevantních změnách provozu a počasí v okolí vozidla a na trase.
  • Příjem hlasových zpráv o dopravních událostech na plánované trase (dopravní omezení z důvodu prací, dopravních nehod, překážek atd.)
  • Nahlásit problém na trase prostřednictvím hovoru nebo v aplikaci. Pokud řidič cestou narazí na jakékoli překážky nebo narušení provozu jakéhokoli druhu, může to nahlásit pomocí multimediálních pomocí formuláře v aplikaci nebo jen zavolat operátorovi Centra dopravních informací. Tímto způsobem se daří udržet silniční provoz v dobrém stavu.
 
Je možno používat aplikaci jako palubní kameru. Aplikace má dashcam pracující v režimu smyčky. Lze provést záznam kteréhokoli okamžiku během cesty definováním intervalů před a po. Video je uloženo v aplikaci.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Harmonogram 2018