Stabilizace veřejné dopravy ve vztahu ke koncepčním dokumentům státu

ID projektu: TB0200MD065Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Cílem projektu je rozpracování konkrétních opatření, která by měla stabilizovat veřejnou dopravu a přispět tak k její kvalitnější funkci. Stanovení návrhu takových aktivit, které umožní implementaci opatření pro zajištění tarifní soudržnosti, která v prvním kroku maximálně usnadní cestování mezi dvěma místy na české železniční síti veřejnými službami v přepravě cestujících na jeden přepravní doklad, včetně navržení dalších kroků pro implementaci propojení se systémy IDS. Prověření možnosti implementace koncesního modelu veřejné dopravy v České republice.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
Podpoří funkci/e ITS -
Podpoří informace/data Statická data
Nestrukturované informace
Podpoří přenosy -
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR -
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR -
Související indikátory  DEPLOYMENT KPI EKDynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EKZměna cestovní poptávky

Harmonogram realizace: 2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 582 560 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB0200MD065
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0200MD065

Kontakt koordinátora projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Ing. Zuzana Švédová, PhD.