Statická silniční datová služba

Název projektu anglickyStatic road data service

Popis projektu
Prostorová data týkající se silniční sítě (Elveg) jsou spoluprací mezi NPRA a NPRA. National Road DataBase nabízí aplikaci pro relevantní statická data o silniční infrastruktuře dostupné v NAP. Tato služba umožňuje častou aktualizaci datových sad, aby bylo zajištěno, že operační systémy ITS mají správné, vysoce kvalitní podkladové údaje

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  NPRA
Zúčastněné strany NPRA