Národní přístupový bod

Název projektu anglickyNational access point - NAP

Popis projektu
Norský NAP -  data.norge.no.
Pokrytí silniční sítě
Stávající informační služby v reálném čase, statické i dynamické, nevylučují žádnou část vnitrostátní silniční sítě. V nadcházejících letech bude pokrytí některých datových prvků rozšířeno. Silnice a dálnice TEN-T mají nejvyšší prioritu pro vybavení ITS. Statická silniční data a varování a informace o nehodách pokrývají komplexní národní silniční síť, včetně TEN-T a všech ostatních dálnic. Toto pokrytí se bude vztahovat také na provádění aktu v přenesené pravomoci (EU) 2015/962.

Dynamická data v norském národním přístupovém bodu (NAP)
Norská veřejná správa silnic (NPRA) provozuje od počátku 90. let národní dopravní informační službu. Služba je založena na pěti regionálních centrech řízení provozu NPRA (TMC). NPRA je koordinátorem této služby. Dynamické údaje o jízdních podmínkách, provozu, době cesty, silničních pracích a mimořádných událostech jsou buď automaticky shromažďovány od silničních subjektů (dopravní a silniční meteorologické stanice, mýtné stanice, kamery atd.) nebo jsou hlášeny TMC policií, dodavateli, uživateli médií nebo silnic. Informace o událostech, silnicích, omezeních a uzávěrkách jsou registrovány v národním systému TIC (Traffic Information Center). NPRA provozuje národní uzel DATEX, kde jsou dynamická data o silnicích a dopravě k dispozici ve formátu DATEX II verze 2.3. V současné době jsou zdarma k dispozici následující kategorie dynamických dat:
  • údaje o počasí v reálném čase na PK
  • cestovní časy
  • záběry z webových kamer
  • dopravní incidenty
  • práce na silnici
  • jízdní podmínky
  • silniční uzávěry a odklony

Statická data v norském NAP
NPRA odpovídá za National Road DataBase (NRDB). Tato databáze zahrnuje komplexní silniční síť Norska; státní, okresní a obecní silnice i soukromé komunikace. NRDB ukládá jak základní data, tak vypočtená data, jako jsou dopravní nehody a průměrný roční denní provoz. Obsahuje základní údaje o letištích a všech zastávkách a terminálech autobusů, metra a trajektů. Dalšími statickými údaji jsou geometrie vozovky, jízdní omezení, dopravní plány, povolené zatížení na nápravu, materiál povrchu, zakřivení vozovky, rychlostní limity, šířka silnice, tunely a mosty, silniční vybavení, kolejnice, dopravní značky, průlezy, příkopy, opěrné stěny. Data jsou registrována do databáze, která nabízí standardizovanou webovou aplikaci založenou na standardním rozhraní REST-API pro získávání údajů o silničním provozu. Typy dat budou geometrie silniční sítě, charakteristiky silnic, dopravní předpisy, omezení rychlosti a mnoho dalších typů důležitých pro digitální mapy a informační systémy, jako jsou plánovače cest a navigační služby. Data jsou dostupná pro použití poskytovateli služeb a výrobci digitálních map.

Dopravní data v norském NAP
Systém sběru dopravních dat v Norsku pro státní a okresní silnice byl v posledních letech podstatně modernizován. Více než 1500 bodů shromažďuje základní data pomocí komunikace v reálném čase pro aktualizaci centrální databáze. Do centrální databáze jsou rovněž zahrnuta data pro cyklistickou dopravu. Tato databáze nabízí formou aplikace pro načítání statistik provozních dat zdarma. Dopravní data v reálném čase pro intenzitu, rychlost a kategorie vozidel z registračních bodů budou brzy k dispozici v uzlu NPRA Datex, a tedy i v NAP.

Další externí zdroje dat v NAP
Norský NAP, data.norge.no, obsahuje odkazy a metadata pro silniční a dopravní data z NPRA i externích zdrojů. Příkladem jsou dobíjecí místa pro elektrická vozidla (statická a dynamická), informace o parkování, plánovač cest pro silniční dopravu a data veřejné dopravy (statická a dynamická).
NAP pro otevřená veřejná data zdarma je webový portál provozovaný Norskou agenturou pro veřejnou správu a eGovernment (DIFI). URL je www.data.norge.no. Souběžně jsou dopravní informace a další údaje týkající se silnic dostupné na webových stránkách NPRA, vegvesen.no a na webových stránkách provozovaných externími poskytovateli služeb.

Dle názoru NPRA je služba definovaná v aktu v přenesené pravomoci 962/2015 v provozu. Je třeba provést úpravy a vylepšení, které se týkají především jazyka, standardu metadat a harmonizované služby zjišťování. Služba pokrývá většinu datových prvků uvedených v příloze 962/2015

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  MD, NPRA
Zúčastněné strany
Poskytovatelé dopravních informací
Kontakt data.norge.no