Informační služby pro bezpečná a zabezpečená parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla

Název projektu anglickyInformation services for safe and secure parking places for trucks and commercial vehicles

Popis projektuStav 2017: Vláda si klade za cíl v nadcházejících letech vytvořit značný počet nových parkovacích míst pro NV. Pokud je sběr údajů spolehlivý a úplný, Norsko znovu zváží spuštění informační služby založené na prioritní akci směrnice o ITS e) a využije portál otevřených dat EU, pravděpodobně kromě NAP pro Norsko.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU e)
Odpovědnost  Norská vláda
Zúčastněné strany NPRA, poskytovatelé dopravních služeb