Řízení dopravních incidentů

Název projektu anglickyTraffic incident management

Popis projektu
Řízení dopravních incidentů založené na úzké spolupráci mezi TMC a policejními a záchrannými službami je od roku 2018 vylepšeno novým telefonním a komunikačním systémem. Probíhající projekt rozvoje uživatelského rozhraní založeného na incidentech zlepší interoperabilitu a efektivitu TMC. Zlepší to detekci incidentů.

Výsledkem projektu je  nový telefonní a komunikační systém pro spolupráci TMC a řízení dopravních událostí (policie, záchranné složky).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)