CROCODILE 2.0 HU A2.1.1 Uzavření dohody se sousedními zeměmi a jinými provozovateli silnic. Vypracování plánu řízení provozu (TMP) pro kritické úseky a regiony

Název projektu anglickyCROCODILE 2.0 HU A2.1.1 Conclusion of agreement with neighbouring countries and other road operators. Development of traffic management plan for critical sections and regions

Popis projektu
Projekt CROCODILE se zaměřuje na prvky sítě TEN-T, a proto byla pro tyto úseky vyvinuta opatření pro řízení provozu. Tento maďarský podprojekt pokračuje v předchozích aktivitách Plánů řízení dopravy (TMP).

Cílem projektu je přezkoumat studii proveditelnosti přeshraničního Plánu řízení dopravy (TMP) pro koridory hlavní sítě TEN-T v Maďarsku a vypracovat regionální Plán řízení dopravy za účelem řízení neočekávaných událostí na dálnici M0 v okolí Budapešti a připojené silniční síti.

Přezkum studie proveditelnosti přeshraničního Plánu řízení dopravy (TMP) pro koridory hlavní sítě TEN-T v Maďarsku: přezkum dokumentu připraveného v prvním projektu CROCODILE. Vypracování regionálního Plánu řízení dopravy za účelem řízení neočekávaných událostí na dálnici M0 a připojené silniční sítě, a akčních plánů souvisejících s Plánem řízení dopravy ve spolupráci s Budapeští.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Financování 10 000 000 HUF (cca 32 000 EUR)
Harmonogram 2018
Kontakt Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
Tamás Attila Tomaschek, vedoucí managementu dopravy tomaschek.tamas@kozut.hu