ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Digitalizace dopravních řetězců

Název projektu  anglickyDigitalization of transport chains

Popis projektu
Cílem projektu je zefektivnit nákladní dopravu digitalizací dopravních řetězců s cílem zvýšit transparentnost, což kupujícímu umožní zjistit, jak je zboží přepravováno. To zase dává kupujícímu možnost vybrat si nejvíce přepravované zboží. Digitalizace a transparentnost, jsou klíčem k udržitelné dopravě. Když kupující a spotřebitelé v dopravě správně vnímají, jak byl výrobek vyroben a přepravován, jejich výběr může ovlivnit udržitelnou, účinnou a bezpečnou dopravu. Transparentnost umožňuje předním hráčům ukázat kupujícím, že aktivně pracují na využívání nejefektivnějších způsobů dopravy, ekologicky šetrných vozidel a udržitelných sociálních podmínek pro pracovníky v distribuci..


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Zúčastněné strany Lund Technical University
Financování cca. 2,75 mil SEK
Harmonogram 2017