BADA (Analýza automobilového průmyslu pro Big Data)

Název projektu  anglickyBADA (Big Automotive Data Analytics)

Popis projektu
Projekt se zaměřuje na výměnu dopravních dat mezi různými subjekty (např. výrobci vozidel, veřejné orgány, poskytovatelé služeb atd.) a možnostmi a výzvami v oblasti analýzy velkých dat. Projekt také zkoumá různé role hráčů v dopravních systémech, obchodních modelech atd. Zúčastněnými členy jsou společnost Volvo Cars, Volvo Group, Scania a Švédský institut počítačových věd a Švédská dopravní správa. Výsledky projektu BADA poskytnou základní stavební prvky nezbytné pro další krok ve vývoji Big Data Analytics v oblasti automotive a dopravy. Cílem projektu je výměna dopravních dat mezi různými subjekty. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa 
Zúčastněné strany Volvo Cars, Volvo Group, Scania a Švédský institut počítačových věd a Švédská dopravní správa
Financování Náklady: 30 milionů SEK
Harmonogram 2015 - 2017