API pro dynamická data silničního provozu

Název projektu  anglickyAPI for dynamic road data

Popis projektu
Švédská dopravní správa vyvinula novou aplikaci pro informace o silničním provozu pro hlavní švédskou silniční síť. Aplikace je k dispozici od roku 2016 a je doplňkem dalších národních přístupových bodů pro data v reálném čase, která používají standard DATEX II. Od září 2017 jsou k dispozici také data o bezpečném parkování z nového rozhraní této aplikace.

Cílem projektu je poskytovat účastníkům silničního provozu aktuální informace o silničním provozu

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Zúčastněné strany Účastníci provozu na švédské páteřní silniční síti
Financování 1 milion SEK a cca. 2 miliony SEK / roční náklady na údržbu.
Harmonogram 2015 - 2016