TISA (Asociace pro služby cestovních informací)

Název projektu  anglickyTISA (Travel Information Service Association)

Popis projektu
Švédská dopravní správa se podílí na projektu TISA  - práce na otevřených normách a politikách pro informace o dopravě a cestování (TTI) a zavádění informačních a dopravních služeb a produktů v dopravě a cestování na základě stávajících norem, včetně technologií RDS-TMC a TPEG. Správa je přímo zapojena do tří pracovních skupin: 1) směrnice o ITS; 2) veřejné orgány; a 3) obchodní případy.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Financování Náklady: 100 000 SEK ročně
Harmonogram od 2007