ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Databáze veřejné dopravy

Název projektu anglickyPublic transport database

Popis projektu
Databáze veřejné dopravy je základem celostátního, konkurenčně neutrálního informačního systému s plánováním cest pro všechny typy pravidelné veřejné dopravy. Předpokladem je, aby všichni poskytovatelé služeb měli stejný přístup k databázi. Data z databáze se v zásadě nabízejí bezplatně.
Zajistit stejný přístup k databázi veřejné dopravy všem poskytovatelům služeb.
  • Vláda v roce 2016 přijala nové národní pokyny pro sběr dat z veřejné dopravy, statická a dynamická, povinné pro všechny provozovatele dopravy.
  • Byla zavedena nová organizační struktura pro koordinaci veřejné dopravy na vnitrostátní úrovni 1. 1. 2017, čímž byla přenesena větší odpovědnost na Norské železniční ředitelství.
  • Data veřejné dopravy jsou otevřená a dostupná u národního přístupového bodu
  • Nový národní multimodální plánovač cest je spuštěn od listopadu 2017.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Norská vláda
Zúčastněné strany Poskytovatelé služeb ve veřejné dopravě
Financování 10 milionů EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2014 - 2017