ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Partneři

O projektu        Systémy C-ITS        Pilotní testování        Pilotní lokality       Implementované služby       Dosažené výsledky       Partneři       Kontakt       Média       Dokumenty ke stažení
 
Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem unikátní spolupráce státních institucí, akademické sféry a soukromých firem, které se spojily dohromady za účelem otestování nejmodernějších systémů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k zamezením kolizí na úrovňových drážních přejezdech
 

Role partnerů

 
 
  • Správa železnic a AŽD Praha
    se v rámci projektu zaměřují na studii a zkušební provoz kooperativních systémů ITS na vybraných železničních přejezdech pro informování řidičů silničních vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem

 
        ve  spolupráci s ŘSD nasadí kooperativní systém ITS v Brně s cílem optimalizovat dopravní toky na území města Brna, a to zvláště na páteřních a  tranzitních tazích.
 
  • Fakulta dopravní ČVUT v Praze je zodpovědná za problematiku testování, evaluace a standardizace. Rovněž spolupracuje na přípravě funkčních a technických specifikací, zejména v oblasti bezpečnosti kooperativních systémů.
 
  • Dalšími partnery konsorcia projektu jsou dále společnosti 
    INTENS CorporationO2 Czech Republic a.s.T-Mobile Czech republic a.s.,které se zabývají vlastním technickým návrhem, implementací, pilotním provozováním kooperativních systémů a vyhodnocením pro stanovení technických specifikací, vytvoření evropských normativních dokumentů a případně i pro oblast právních předpisů.
 
        se zaměřují na aplikace pro preferenci MHD a v případě Ostravy na varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají na lince č. 5.
 
Asociovaní partneři:
Jako spolupracující partner projektu bez nároku na finanční plnění je také společnost ŠKODA AUTO a.s., která pro účely testování vyčlenila 20 vybavených vozidel a podílí se na projednávání technických otázek a na příslušné standardizaci.