ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Partneři

O projektu        Systémy C-ITS        Pilotní testování        Pilotní lokality       Implementované služby       Dosažené výsledky       Partneři       Kontakt       Média       Dokumenty ke stažení
 
Projekt C-Roads Czech Republic je příkladem unikátní spolupráce státních institucí, akademické sféry a soukromých firem, které se spojily dohromady za účelem otestování nejmodernějších systémů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k zamezením kolizí na úrovňových drážních přejezdech
 

Role partnerů

 
 
  • Správa železnic a AŽD Praha
    se v rámci projektu zaměřují na studii a zkušební provoz kooperativních systémů ITS na vybraných železničních přejezdech pro informování řidičů silničních vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem

 
        ve  spolupráci s ŘSD nasadí kooperativní systém ITS v Brně s cílem optimalizovat dopravní toky na území města Brna, a to zvláště na páteřních a  tranzitních tazích.
 
  • Fakulta dopravní ČVUT v Praze je zodpovědná za problematiku testování, evaluace a standardizace. Rovněž spolupracuje na přípravě funkčních a technických specifikací, zejména v oblasti bezpečnosti kooperativních systémů.
 
  • Dalšími partnery konsorcia projektu jsou dále společnosti 
    INTENS CorporationO2 Czech Republic a.s.T-Mobile Czech republic a.s.,které se zabývají vlastním technickým návrhem, implementací, pilotním provozováním kooperativních systémů a vyhodnocením pro stanovení technických specifikací, vytvoření evropských normativních dokumentů a případně i pro oblast právních předpisů.
 
        se zaměřují na aplikace pro preferenci MHD a v případě Ostravy na varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají na lince č. 5.

Jako spolupracující partner projektu bez nároku na finanční plnění je také společnost ŠKODA AUTO a.s., která pro účely testování vyčlenila 20 vybavených vozidel a podílí se na projednávání technických otázek a na příslušné standardizaci.
 
Asociovaní partneři: