ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Železniční doprava

Zde lze nalézt základní dokumenty související s ITS, nejde tedy o úplný seznam pro železniční dopravu jako celek.

Zákony 

  • Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zde)

Nařízení vlády a vyhlášky (podzákonné předpisy)

  • Vyhláška č. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Nařízení vlády 295/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Vyhláška č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Vyhláška č. 76/2017 Sb. o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb (zde)